Osteoartróza

Osteoartróza je jedným z najbežnejších nezápalových ochorení kĺbov. Postihuje najmä veľké, tzv. váhonosné kĺby (bedrové, kolenný kĺb), prejavuje sa však aj u menších kĺbov, napr. prsty. Osteoartróza môže byť vyvolaná lokálnym opotrebením kĺbu, ktorý vedie čas od času k bolestivému zápalu. Pri osteoartróze začína chrupavka pokrývajúca povrch kĺbových kostí vstupujúcich do kĺbov (čiže kĺbová chrupavka) degenerovať; pritom vzniká bolesť a opuch.

Degenerácia kĺbu môže byť urýchlená vrodenou chybou, poranením, infekciou, veľkú úlohu hrá aj obezita, ale napr. aj zamestnanie, kedy je kĺb dlhodobo zaťažovaný v dôsledku opakovanej činnosti. Chrupavka „eroduje“ resp. opotrebováva sa s postupujúcim vekom človeka a postihuje najčastejšie osoby vo veku okolo 60 rokov, výnimkou však nie sú mladšie ročníky (od 45-50 rokov).

Osteoartróza

Typické príznaky sú bolestivosť a opuch kĺbu, ktoré sa pri záťaži zhoršujú a v pokoji odznievajú, krátkodobá stuhnutosť po odpočinku, obmedzenie pohyblivosti, zvuk drhnúcej kosti pri pohybe kĺbu a bolesť vystreľujúca do ďalších miest, ktoré sa nachádzajú na rovnakej nervovej dráhe ako postihnutý kĺb. Pri osteoartróze kolenných kĺbov je typické podlamovanie kolien alebo naopak neschopnosť prepnutia kolien.

K liečbe bolesti kolenných kĺbov pri pokročilej osteoartróze v štádiách 3 a 4 poskytujeme na pracoviskách EuroPainClinics inovatívne miniinvazívne výkony. Výkon Pulzná rádiofrekvencia s následnou kryoabláciou spočíva v aplikácii pulznej rádiofrekvencie a zmrazenia nervových štruktúr. Ďalším typom výkonu je Duálna rádiofrekvenčná terapia bolesti kolenného kĺbu, kedy okrem modulácie bolesti kĺbu môže byť navyše riešený aj prípadný prítomný zápal (osteoartritída).

Pri osteoartróze v štádiách 1 a 2 poskytujeme modernú regeneratívnu liečbu autológnou plazmou aplikovanú pod precíznou a bezpečnou RTG navigáciou.

Tipy, ako predchádzať zhoršovaniu osteoartrózy

  • Úprava pohybových a režimových opatrení
  • Redukcia hmotnosti
  • Cvičenie, fyzioterapia a rehabilitácia
  • Vyhýbanie sa chybnému preťažovaniu a jednostrannému zaťaženiu kolien, najmä pri práci a športe

Odošlite bezplatnú E-konzultáciu