EuroPainClinics

Špecializované pracoviská liečby bolesti

Liečba bolesti kolenného kĺbu

Pracoviská EuroPainClinics sú vysoko špecializovanými zdravotníckymi zariadeniami intervenčnej algeziológie (liečby bolesti s využitím intervenčných techník).

V segmente liečby veľkých kĺbov sa špecializujú na liečbu bolesti kolenného kĺbu pri osteoartróze (štádia 3 a 4) pomocou inovatívnych perkutánnych miniinvazívnych výkonov využívajúcich rádiofrekvenčnú liečbu a kryoanalgéziu. Ide o výkony Duálna rádiofrekvenčná terapia alebo Pulzná rádiofrekvencia s následnou kryoabláciou.

Pri začínajúcej osteoartróze kolena (štádia 1 a 2) poskytujú modernú regeneratívnu liečbu Aplikáciu autológnej obohatenej plazmy pod precíznou a bezpečnou RTG navigáciou.

Zdravotnú starostlivosť pri liečbe bolesti kolien ponúkajú pracoviská v Bratislave a Bardejove.

Liečba bolesti chrbta

Svojím špecifickým zameraním na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta sú pracoviská EuroPainClinics v súčasnosti jedinými klinickými zariadeniami svojho typu na Slovensku. Zdravotnú starostlivosť ponúkajú pracoviská v Bratislave, Košiciach a Bardejove.

Hlavným prínosom pracovísk je ucelený systém zdravotnej starostlivosti poskytovanej na jednom mieste – od ambulantného vyšetrenia po samotný výkon, čo šetrí čas pacienta a urýchľuje liečebný proces. Pre každého pacienta je navrhnutý presný a konkrétny liečebný plán zahŕňajúci detailnú diagnostiku a sériu terapeutických výkonov vrátane špeciálnych stabilizačných cvičení a režimových opatrení po zákroku. Zdravotný stav pacienta je po celú dobu liečby sledovaný pomocou najnovších komunikačných technológií a aplikácií.

EuroPainClinics® je značka reprezentujúca sieť nezávislých klinických pracovísk špecializovaných na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu kolena a poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa príslušných právnych predpisov krajiny, v ktorej svoje služby poskytujú. V súčasnosti pôsobia pod značkou EuroPainClinics® klinické pracoviská v Českej a Slovenskej republike, Švédsku a ďalej spolupracujúce klinické pracoviská v Anglicku, Poľsku a Chorvátsku.

Viac o EuroPainClinics na www.europainclinics.sk