RTG navigovaná aplikácia autológnej plazmy

Terapia autológnou plazmou patrí celosvetovo v medicíne k moderným spôsobom liečby, ktorá má významný regeneratívny účinok na poškodené tkanivá ľudského organizmu.

Autológna plazma získaná z vlastnej krvi pacienta je obohatená o krvné doštičky, ktoré obsahujú vysokú koncentráciu tzv. rastových faktorov (bielkovinové zložky s hojivými a protizápalovými účinkami), ktoré napomáhajú celkovému procesu liečby chronickej bolesti rôznych kĺbových spojení, a to vrátane kolenného kĺbu. Ich výrazná regeneračná, hojivá a protizápalová schopnosť účinne napomáha obonove vo vnútri a v okolí postihnutého kĺbu alebo postihnutých šľachových štruktúr, čím dochádza k zníženiu intenzity bolesti či jej odstráneniu.

Na pracoviskách EuroPainClinics je pre pacienta nespornou výhodou, oproti iným klinickým zariadeniam, spôsob jej aplikácie. Pri aplikácii sa využíva precízna a bezpečná navigácia RTG s C-ramenom, čo špecialistovi umožňuje presnú lokalizáciu miesta ťažkostí a vpravenie látky priamo tam, kde je v kolennom kĺbe potreba. Unikátne vysoko prospešné látky autológnej plazmy tak môžu ihneď aktívne začať „pracovať“ na regenerácii a obnove tkanív a eliminácií a hojeniu zápalových procesov.

Vhodný typ výkonu pri liečbe bolesti kolena pri osteoartróze vám odporučí lekár-špecialista na základe presnej diagnostiky bolesti kolenného kĺbu.

Terapia autológnou plazmou je nadštandartnou terapiou, ktorá nie je hradená žiadnym zdravotným poistením. Odporúčajú sa 4 aplikácie autológnej plazmy k dosiahnutiu čo najefektívnejšieho výsledku terapie.

Aké sú výhody terapie

RTG navigovaná aplikácia autológnej plazmy je bezpečná, šetrná a nezaťažujúca metóda. Pretože pri liečbe poskytuje prostredníctvom vlastnej krvi hojivé látky telo samo, je to pre pacienta minimálne riziko alergie alebo infekcie. K liečbe nie je nutná žiadna špeciálna príprava, mimo kontraindikácií, je len nutné pri akútnom alebo chronickom ochorení úplné uzdravenie.

Ako aplikácia prebieha

Aplikácia vrátane prípravy autológnej plazmy spočíva v niekoľkých presne protokolárne naplánovaných krokoch:

  • Za prísne sterilných ambulantných podmienok je najprv odobratá do špeciálnej certifikovanej skúmavky krv pacienta (10 – 80 ml)
  • Následne dochádza podľa presne nastaveného režimu k dvojitému odstredeniu krvi pomocou procesu centrifugácie, ktorá dokáže oddeliť krvné látky od plazmy
  • Získaná plazma obohatená o krvné doštičky je ihneď pripravená k aplikácii pod presnou RTG navigáciou.
  • Dĺžka trvania výkonu do 30 minút
RTG navigovaná aplikácia autológnej plazmy

Kontraindikácie

  • Ochorenie krvi, sepsa, infekčné ochorenia, onkologické ochorenia, alergia na heparín, poruchy zrážanlivosti krvi, lokálna infekcia v oblasti postihnutého kĺbu.

Aplikáciu autológnej plazmy možno použiť ďalej pri liečbe bolesti chrbta – medzistavcových (fazetových) kĺbov , SI kĺbu, bedrového kĺbu, epikondylitíd (tenisový a golfový lakeť) a v ďalších prípadoch.

Odošlite bezplatnú E-konzultáciu