RF termoablácia pri osteoartróze

Výraznú úľavu od bolesti priniesol denervačný výkon vykonaný na bardejovskom pracovisku u 64ročné pacientky s chronickými bolesťami kolena spôsobenými ťažkou ​​osteoartrózou. Úspešný výkon rádiofrekvenčnej (RF) termoablácie pravého kolena vykonal špecialista MUDr. Peter Lenčéš.