Pulzná rádiofrekvencia s následnou kryoabláciou

Inovatívny miniinvazívny výkon Pulzná rádiofrekvencia s následnou kryoabláciou je špecializovaná technika, ktorá poskytuje pacientom dlhotrvajúci efekt úľavy od bolesti. Technika je využívaná najčastejšie pri liečbe bolesti kolenného kĺbu pri pokročilej osteoartróze. Princíp výkonu je založený na kombinácii účinkov elektrického prúdu a aplikácie nízkej teploty na nervové tkanivo v okolí kolenného kĺbu.

Vhodný typ výkonu pri liečbe bolesti kolena pri pokročilej osteoartróze vám odporučí lekár-špecialista na základe presnej diagnostiky bolesti kolenného kĺbu.

Ako výkon funguje?

Pulzná rádiofrekvenčná liečba (pred následnou kryoabláciou) využíva prerušované aplikácie krátkodobo pôsobiacich elektrických impulzov vo vysokej frekvencii. Vďaka tejto aplikácii teplota v oblasti cieľového tkaniva neprekročí 42 ° C a tým pádom nedochádza k deštrukčnému efektu tkaniva. V prípade nervového tkaniva sa jedná o tzv. neuromodulačnú liečbu, kedy elektrický prúd nervové tkanivo nepoškodzuje, len vracia vedenie nervových vzruchov do normálu. Následná kryoablácia podporuje neuromodulačný efekt pulznej rádiofrekvencie.

Kryoablácia je špecializovaná technika, ktorá poskytuje pacientom dlhotrvajúci efekt úľavy od bolesti tak, že aplikáciou nízkej teploty ovplyvňuje dráhy bolesti na úrovni senzorických (zmyslových) nervov. Mechanizmus účinku je v princípe veľmi podobný účinku lokálnych anestetík, ale efekt je oveľa dlhší. Zjednodušene sa dá povedať, že proces zmrazenia zmení štruktúru povrchových častí nervového vlákna, ale bez výrazného zásahu do vnútornej tkanivovej štruktúry nervu. Znamená to, že porušenie vonkajšej nervovej štruktúry nepoškodzuje vnútorné nervové vlákna a bunky, ktoré si zachovávajú schopnosť regenerácie a to v časovom období približne 6 mesiacov od vykonania výkonu. Po regenerácii je možné, že dôjde k obnoveniu senzorickej funkcie nervu bez prítomnosti pôvodnej bolesti. Pokiaľ dôjde k návratu bolesti, výkon je možné opakovať.

Ako výkon prebieha?

  • Vykonáva sa ambulantne pod kontrolou röntgenu (RTG) alebo ultrazvuku (USG), v lokálnej anestézii a v dĺžke trvania do 60 minút
  • Výhodou výkonu je jeho vysoká účinnosť pri úľave od bolesti
  • Nevzniká riziko sekundárnej bolesti, poškodenia ciev či tvorby jazvového tkaniva
  • Výkon je vhodný aj pre pacientov s voperovanými stimulátormi
  • Bez hospitalizácie, rýchle zotavenie a návrat k bežným aktivitám

Kontraindikácie

  • Infekcie (lokálna, systémová)
  • Neinformovaný pacient

Odošlite bezplatnú E-konzultáciu